Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Delta Nature Resort S.R.L. (DNR) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 30898.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, DNR are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: oferirea serviciilor hoteliere si de turism, informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia rezervarilor lor, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media

Prin completarea datelor dvs. in formularul de rezervare declarati ca acceptati ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a DNR, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 30898 si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre DNR strict in vederea realizarii scopului de furnizarea servicii hoteliere si de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate.

Prin citirea prezentelor prevederi ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa jud. Tulcea, loc. Somova, Sos. Parchesului nr. 32, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

  • data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • sa interviti asupra datelor transmise;
  • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
  • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.